Harmonogram

Harmonogram przebiegu procedury Drezdeneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

lp. Etap procedury Termin realizacji
1. Ogłoszenie planowanej kwoty i harmonogramu DBO. do 31.03.2020 r
2. Ogłoszenie naboru projektów. do 04.05.2020 r
3. Składanie projektów do DBO. od 05.05. do 22.05.2020 r.
4. Otwarte spotkania konsultacyjne. od 11.05 do 15.05. 2020 r.
5. Weryfikacja złożonych projektów. od 11.05 do 15.06.2020 r.
6. Ogłoszenie wyników oceny. do 15.06.2020 r.
7. Procedura odwoławcza. od 24.06. do 10.07.2020 r.
8. Losowanie kolejności projektów na liście głosowania 20.07.2020 r.
9. Ogłoszenie listy projektów do głosowania. 15.07.2020 r.
10. Prezentacja i promocja projektów. od 23.07 do 28.08.2020 r.
11. Ogłoszenie o terminie sposobie i miejscu głosowania. 19.08.2020 r.
12. Głosowanie od 07.09. do 13.09. 2020 r.
13. Ogłoszenie wyników do 23.09.2020 r.
14. Realizacja projektów. od stycznia 2021