1. Boisko do piłki nożnej, siatkówki i badmintona

Koszt

184600 PLN

OPIS PROJEKTU

Celem zadania byłaby budowa boisk do siatkówki i badmintona jako dokończenie zaczętej w

maju 2017 r. inwestycji w postaci boiska do piłki nożnej. Kompleks przeznaczony będzie dla

wszystkich mieszkańców gminy, co przyczyni się do wzrostu kultury fizycznej i

propagowania zdrowego trybu życia. Nawierzchnia boisk z poliuretanu poprawi komfort

obiektu. Budowa kolejnych boisk odciąży używane intensywnie boisko piłkarskie. Planuje się

także rozbudowę oświetlenia obiektu.


LOKALIZACJA

Drezdenko (plac przy ul. Okrężnej)


Lokalizacja na mapie