2. Historyczna osłona na śmietniki

Koszt

15650 PLN

OPIS PROJEKTU

Obudowa śmietników w planowanym miejscu na Nowym Drezdenku spowoduje podniesienie

wizerunku rejonu miasta. Aktualny widok przepełnionych kontenerów zaburza estetykę

miejsca, dlatego zasadne jest zamontowanie osłon. By podnieść rangę i uatrakcyjnić widok,

planuje się, by osłony miały charakter historycznych slajdów. Uatrakcyjniając miejsce,

upamiętni się dzielnicę dawnymi widokami.


LOKALIZACJA

Drezdenko (róg ulic Niepodległości i Dworcowej)


Lokalizacja na mapie