3. Skwer Kolejówka

Koszt

107900 PLN

OPIS PROJEKTU

Skwer kolejówka byłby przystankiem rowerowym i miejscem rekreacji dla mieszkańców.

Sam skwer znajdowałby się w okolicach „kolejówki”, na północnym brzegu rzeki Stara

Noteć, pomiędzy starym mostem kolejowym, a małym mostkiem na rzece. Skwer pozwoliłby

zrelaksować się mieszkańcom w pięknych okolicznościach przyrody. Mieszkańcy mieliby

możliwość zrobienia w tym miejscu grilla, posiedzenia, odpoczynku oraz zabawy z dziećmi..

Zakres prac to: budowa odcinka ścieżki rowerowej, od ulicy Aleja Piastów do mostku na

rzece Stara Noteć i w stronę „Depostrady”, zamontowanie grilla, ławeczek i stołów, stojaka

rowerowego, huśtawki dla dzieci, drobnych elementów infrastruktury. Planowany skwer

znajduje się w okolicach nasypu kolejowego, po którego grzbiecie w przyszłości

poprowadzona byłaby ścieżka rowerowa, co mogłoby być bazą postojową dla rowerzystów.


LOKALIZACJA

Drezdenko (Aleja Piastów, przy starym moście kolejowym)


Lokalizacja na mapie