4. Siłownia zewnętrzna w miejscowości Osów

Koszt

35500 PLN

OPIS PROJEKTU

Siłownia zewnętrzna to doskonałe miejsce dla zdrowego stylu życia dla wszystkich

mieszkańców Osowa. To także ciekawe miejsce spotkań i integracji, spędzania czasu na

świeżym powietrzu. Zaplanowano posadowienie sześciu urządzeń do ćwiczeń. W

miejscowości Osów siłownia zewnętrzna byłaby z powodu braku boiska sportowego jedynym

miejscem do uprawiania sportów.


LOKALIZACJA

Osów


Lokalizacja na mapie