7. Społeczno – rekreacyjny kącik spotkań sąsiedzkich w Trzebiczu Nowym

Koszt

59650 PLN

OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada utworzenie miejsca spotkań w Trzebiczu Nowym, gdzie mieszkańcy mogliby

nawiązywać i pogłębiać relacje między sobą. Planowany skwer byłby połączeniem miejsca

wypoczynku i rekreacji oraz rozwijania pasji poprzez sport. Obszar byłby ogólnodostępny dla

wszystkich, aby stał się miejscem spotkań i integracji. Koncepcja zakłada wykorzystanie

zaniedbanego, nieużytkowanego od lat terenu, którego zagospodarowanie zdecydowanie

poprawi sferę wizualną wsi. Planowane jest stworzenie mini boiska do koszykówki, stołu do

tenisa stołowego, stołu do gier planszowych, altany wraz z wyposażeniem. Wybrane miejsce

nadaje się do zorganizowania imprez plenerowych, a w przyszłości można rozwinąć skwer o

dodatkowe elementy w zależności od zapotrzebowania mieszkańców.


LOKALIZACJA

Trzebicz Nowy


Lokalizacja na mapie