8. Rewitalizacja terenu OSP w Niegosławiu

Koszt

210000 PLN

OPIS PROJEKTU

Rewitalizacja terenu OSP dotyczyłaby remontu budynku i modernizację całej posesji. Remizę

objęłaby termomodernizacja wraz z wykonaniem elewacji. Budynek remizy ogrzewany jest

gazem; termomodernizacja wpłynie znacznie na obniżenie kosztów ogrzewania. Nowa

elewacja znacznie poprawi estetykę. Modernizacja posesji zawierałaby wykonanie

utwardzenia terenu, wymianę części ogrodzenia, nasadzenie roślinności oraz wykonanie

kładki przez rów Rudawy. Utwardzenie placu manewrowego poprawi dojazd do garaży oraz

ułatwi utrzymanie czystości. Nasadzenia, wymiana części ogrodzenia oraz połączenie kładką

terenu posesji OSP z placem sportowo – rekreacyjnym w znacznym stopniu wpłyną na

wizerunek całego terenu.


LOKALIZACJA

Niegosław


Lokalizacja na mapie