9. .Boisko wielofunkcyjne w Drawinach

Koszt

347500 PLN

OPIS PROJEKTU

Zakres projektu obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego dla aktywnych

mieszkańców Drawin oraz osób amatorsko uprawiających sporty; jedno boisko – wiele

możliwości. Boisko Przystosowane będzie do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i tenisa ziemnego

i odpowiednio wyposażone w trwałe urządzenia do tych dyscyplin sportowych. Na placu

będzie można również grać w badmintona, piłkę nożną i inne gry zespołowe. Całość płyty

boiska będzie otoczona ogrodzeniem stanowiącym jednocześnie łapacz piłek. Boisko wraz z

sąsiadującym placem zabaw utworzy kompleks rekreacyjno – sportowo – wypoczynkowy.

Przedsięwzięcie podniesie jakość życia mieszkańców, wpłynie na poprawę wizerunku wsi

oraz przyczyni się do rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób starszych.

Inwestycja umożliwi propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia wśród lokalnej

społeczności.


LOKALIZACJA

Drawiny


Lokalizacja na mapie